Xuất hiện thí sinh đạt 3 điểm 10, thủ khoa chuyên lớp 10 ở TP.HCM

Thí sinh đạt 3 điểm 10 có số báo danh là 9220 có tên Dương Kiến Khải.

Dương Kiến Khải đạt điểm 10 các môn: Toán, Ngoại ngữ và môn Chuyên

Riêng môn Ngữ văn, Khải cũng đạt 8,75 điểm.

Nếu tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT thường (không tính ưu tiên), Dương Kiến Khải đạt 28,75 điểm, nằm trong top 6 thí có điểm xét tuyển cao nhất.

Nếu tính điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên (không tính ưu tiên) Dương Kiến Khải đạt 48,75 điểm cũng là thủ khoa xét tuyển vào hệ chuyên.

Xuất hiện thí sinh đạt 3 điểm 10, thủ khoa chuyên lớp 10 ở TP.HCM 8

Theo phân tích của VietNamNet, môn Toán có 92.074 thí sinh dự thi; Điểm trung bình là 5,17; Số thí sinh có điểm dưới 5 là 41.775 thí sinh; Môn Toán có 190 thí sinh đạt điểm 10; 164 thí sinh đạt 9,75 điểm

Môn Ngữ văn có 92.116 thí sinh dự thi; Điểm trung bình là 6,58; Có 9.756 thí sinh điểm dưới 5; Điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,5 và có 5 thí sinh đạt 9,5 điểm; Có 67 thí sinh đạt 9,25 điểm

Môn Ngoại ngữ có 92.105 thí sinh dự thi; Điểm trung bình là 5,46; Có 41.600 thí sinh điểm dưới 5; Môn Ngoại ngữ có 478 thí sinh đạt điểm 10; 1.188 thí sinh đạt 9,75 điểm

Môn Chuyên có 6.414 thi sinh dự thi; Điểm trung bình 3,52; Có 4.740 thí sinh có điểm môn chuyên dưới 5; Môn Chuyên có 6 thí sinh đạt điểm 10

Lê Huyền