VBB tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu

VBB tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu 0

Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Phương án tăng vốn điều lệ đã được VBB thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022. Bên cạnh việc chấp thuận cho VBB tăng vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu ngân hàng thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của VBB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định…

Được biết, toàn bộ số vốn tăng thêm trong lần phát hành cổ phiếu này sẽ được sử dụng cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho hoạt động kinh doanh của VBB.

Năm 2021 vừa qua, lợi nhuận trước thuế của VBB đạt 640 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2020; tổng tài sản đạt 103.377 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2020; tổng huy động đạt 74.398 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 56.678 tỷ đồng, hoàn thành 94,5% kế hoạch năm 2021; kiểm soát nợ quá hạn ở mức 2,25% tổng dư nợ và các hệ số an toàn hoạt động được bảo đảm.

Quý 1/2022, VBB đạt lãi thuần 364 tỷ đồng, tăng 53% so cùng kỳ 2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 25% lên mức 25 tỷ đồng. Hay lãi thuần hoạt động khác gần 41 tỷ đồng, tăng khá 52%.

Đến cuối quý 1/2022, tổng tài sản của VBB tăng nhẹ thêm hơn 1.000 tỷ lên gần 105.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng nhẹ 2,2% so đầu kỳ lên mức 51.680 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, tiền gửi khách hàng của ngân hàng ghi tăng 3,8% lên mức 69.314 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của VBB ở mức 2.242 tỷ đồng, tăng mạnh 21% so đầu kỳ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt 46% khi chiếm 1.361 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,6% của đầu kỳ lên 4,3% trong kỳ này.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Văn Hưng