Từ 1-8, thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc

Theo Bộ Giao thông vận tải, đến nay, các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC. Trừ 3/4 tuyến cao tốc của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ hoàn thành lắp đặt vận hành từ ngày 1-8-2022 và một số trạm được Thủ tướng chấp thuận không lắp đặt do hiệu quả thấp.

Riêng tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức thu phí toàn bộ theo hình thức tự động không dừng từ ngày 1-6-2022 và cho thấy hiệu quả của hình thức này. Hiện nay, cả nước đã có hơn 3,2 trong tổng số 4,5 triệu phương tiện ô tô dán thu phí không dừng đạt hơn 71%.

Từ 1-8, thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc 2

Tuyến Cao tốc Hà Nội – Lào Cai, đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc.

Để triển khai thành công chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thu phí không dừng đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1-8-2022, trong đó thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí; đồng thời, triển khai thu phí ETC toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố vận động, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31-7-2022. Các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, phấn đấu đến tháng 9-2022 đạt 80 đến 90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ ETC.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG