TP Hà Nội sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND vào ngày 22/7

TP Hà Nội sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND vào ngày 22/7 0

Bộ Chính trị tin tưởng tân phó bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Theo HĐND TP. Hà Nội, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, kỳ họp của HĐND TP sẽ diễn ra vào chiều 22/7 tới để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 567-QĐNS/TƯ ngày 14/7/2022 chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 15/7 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ trên. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 567/QĐ-TW, ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TP Hà Nội sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND vào ngày 22/7 6

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu trong buổi công bố quyết định, ngày 15/7.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị phân công làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội và được giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức chủ tịch UBND thành phố.

Ông Thưởng cho biết ông Trần Sỹ Thanh kinh qua nhiều nhiệm vụ với nhiều địa bàn khác nhau, kinh nghiệm công tác phong phú, am hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều năm sống tại Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng tân phó bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị công bố quyết định tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị. Đồng chí xin hứa làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành ủy được phân công phụ trách chính quyền; giúp việc tốt cho đồng chí Bí thư Thành ủy và cùng Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ thành phố để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy và sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành của Trung ương cũng như các địa phương.

Phương Thảo