Top 10 Trắc Nghiệm Bài Người Lái Đò Sông Đà

Các Thông Tin Và Kiến Thức Về Chủ Đề Trắc Nghiệm Bài Người Lái Đò Sông Đà Làm Giới Trẻ Xôn Xao Dưới Đây Do Chính Đội Ngũ Chúng Tôi Biên Soạn Và Tổng Hợp Từ Nhiều Nguồn.

Trắc Nghiệm Bài Người Lái Đò Sông Đà Có Đáp Án - Ngữ

Trắc Nghiệm Bài Người Lái Đò Sông Đà Có Đáp Án – Ngữ

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 86656

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 307 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Trong Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà, Nguyễn Tuân Khẳng Định Tài Nguyên Quý Nhất Của Tây Bắc Là Gi? A. Các Mỏ Quặng Dưới Lòng Đất. B.dòng Nước

 • Link bài viết: https://vietjack.com/ngu-van-12/trac-nghiem-nguoi-lai-do-song-da.jsp

Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12: Bài Người Lái Đò Sông Đà

Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12: Bài Người Lái Đò Sông Đà

 • Tác giả: tech12h.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 49801

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 347 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 12 Có Đáp Án. Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 12 Bài Người Lái Đò Sông Đà Gồm Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Văn 12 Kèm Theo

 • Link bài viết: https://tech12h.com/bai-hoc/trac-nghiem-ngu-van-12-bai-nguoi-lai-do-song-da.html

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 12 Bài Người Lái Đò Sông Đà

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 12 Bài Người Lái Đò Sông Đà

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 35820

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 681 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) Thpt Sóc Trăng . Câu 1. Cảm Hứng Trong Tác Phẩm Người Lái Đò Sông Đà Của

 • Link bài viết: https://vndoc.com/test-trac-nghiem-ngu-van-lop-12-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-220513

Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)

Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 53477

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 867 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 4: Viết Người Lái Đò Sông Đà Nguyễn Tuân Đã Đạt Được Mục Đích Gì? A. Thoả Chí Tang Bồng Cái Thú Tìm Đến Những Miền Đất Lạ Của Con

 • Link bài viết: https://thptsoctrang.edu.vn/trac-nghiem-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan/

Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 Bài 9 Người Lái Đò Sông Đà

Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12 Bài 9 Người Lái Đò Sông Đà

 • Tác giả: test.baikiemtra.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 34333

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 112 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 7 : Nối Nội Dung Cột A Với Cột B Sao Cho Thích Hợp: Hiển Thị Đáp Án. Câu 8 : Giá Trị Nội Dung Của Tùy Bút “Người Lái Đò Sông Đà” Là: A. Tình Yêu Đất Nước Say

 • Link bài viết: https://test.baikiemtra.com/van-hoc/trac-nghiem-ngu-van-12-bai-9-nguoi-lai-do-song-da-1065.html

Trắc Nghiệm Bài Người Lái Đò Sông Đà (Có Đáp Án) | Ngữ

Trắc Nghiệm Bài Người Lái Đò Sông Đà (Có Đáp Án) | Ngữ

 • Tác giả: haylamdo.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 77338

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 809 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm (13 Câu): Câu 1: Cảm Hứng Trong Tác Phẩm Người Lái Đò Sông Đà Của Nguyễn Tuân Không Được Khơi Gợi Từ: A. Vẻ Trữ Tình, Thơ Mộng

 • Link bài viết: https://haylamdo.com/ngu-van-12/trac-nghiem-nguoi-lai-do-song-da.jsp

Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) - Ngữ

Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) – Ngữ

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 71110

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 573 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 4: Dòng Nào Dưới Đây Chưa Nói Đúng Đặc Điểm Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Của Tác Phẩm Sông Đà ? A. Ngôn Ngữ Đôi Chỗ Kiểu Cách Cầu Kì Quá Mức.

 • Link bài viết: https://hoc247.net/ngu-van-12/trac-nghiem-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-l3458.html

Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà - Thpt Ninh Châu

Trắc Nghiệm Người Lái Đò Sông Đà – Thpt Ninh Châu

 • Tác giả: thptninhchau.edu.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 20381

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 468 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A: Giúp Người Đọc Nhận Ra Được Vẻ Đẹp Ngay Trong Sự Hung Bạo Của Con Sông, Để Rồi, Chính Sự Bạo Hung Đó Sẽ Tôn Lên Sức Mạnh Kì Vĩ Của Người Lao Động. B: Thổi

 • Link bài viết: https://thptninhchau.edu.vn/trac-nghiem-nguoi-lai-do-song-da/

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 12 - 'Người Lái Đò Sông Đà'

Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 12 – ‘Người Lái Đò Sông Đà’

 • Tác giả: stemup.app

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 96257

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 864 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới Cùng Của Bài Trắc Nghiệm, Có Phần Xem Kết Quả Để Biết Bài Làm Của Mình. Kéo Xuống Dưới Để Bắt Đầu. Câu 1: Cảm Hứng Trong Tác Phẩm Người Lái Đò Sông Đà

 • Link bài viết: https://stemup.app/index.php/page/quiz/Trac-nghiem-Ngu-Van-lop-12-Nguoi-lai-do-song-da-Nguyen-Tuan-965

Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12: Bài Người Lái Đò Sông Đà

Trắc Nghiệm Ngữ Văn 12: Bài Người Lái Đò Sông Đà