Top 10 Chọn Giống Vật Nuôi

Các Thông Tin Và Kiến Thức Về Chủ Đề Chọn Giống Vật Nuôi Không Phải Ai Cũng Biết Dưới Đây Do Chính Đội Ngũ Chúng Tôi Biên Soạn Và Tổng Hợp Từ Nhiều Nguồn.

Chọn Giống Vật Nuôi Là: Căn Cứ Vào Mục Đích Chăn Nuôi Để

Chọn Giống Vật Nuôi Là: Căn Cứ Vào Mục Đích Chăn Nuôi Để

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 72205

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 905 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn Giống Vật Nuôi Là: A. Căn Cứ Vào Mục Đích Chăn Nuôi Để Chọn Những Vật Nuôi Đực Lại Làm Giống. B. Căn Cứ Vào Mục Đích Chăn Nuôi Để Chọn

 • Link bài viết: https://khoahoc.vietjack.com/question/59170/chon-giong-vat-nuoi-la-can-cu-vao-muc-dich-chan-nuoi-de-chon

Công Nghệ 10 Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi - Lý Thuyết,

Công Nghệ 10 Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi – Lý Thuyết,

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 30059

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 908 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một Số Phương Pháp Chọn Lọc Giống Vật Nuôi 1/ Chọn Lọc Hàng Loạt Là Phương Pháp Dựa Vào Các Tiêu Chuẩn Đã Định Trước Rồi Căn Cứ Vào Sức

 • Link bài viết: https://vndoc.com/cong-nghe-10-bai-chon-giong-vat-nuoi-203182

Chọn Giống Vật Nuôi Là Gì?

Chọn Giống Vật Nuôi Là Gì?

 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 23215

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 981 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn Giống Vật Nuôi Là Việc Sử Dụng Các Biện Pháp Kỹ Thuật Để Chọn Lọc Và Giữ Lại Làm Giống Những Cá Thể Có Đặc Điểm Có Lợi Đáp Ứng

 • Link bài viết: https://nganhangphapluat.lawnet.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/chon-giong-vat-nuoi-la-gi-211714

Công Nghệ 10 Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi

Công Nghệ 10 Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 84885

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 512 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn Giống Thuỷ Sản, Tiêu Gia Súc Và Gia Cầm Sinh Sản Áp Dụng Để Chọn Nhiều Vật Nuôi Một Lúc Cách Tiến Hành Đặt Ra Các Chỉ Tiêu Cụ Thể Và Các Chỉ Tiêu

 • Link bài viết: https://hoc247.net/cong-nghe-10/bai-23-chon-giong-vat-nuoi-l6552.html

Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi - Hoc24

Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 64609

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 671 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 22: Quy Luật Sinh Trưởng Phát Dục Của Vật Nuôi. Bài 23: Chọn Giống Vật Nuôi. Bài 24: Thực Hành Quan Sát, Nhận Dạng Ngoại Hình Giống Vật Nuôi. Bài 25: Các

 • Link bài viết: https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-23-chon-giong-vat-nuoi.5666/

Bài Giảng Công Nghệ 7 - Chọn Giống Vật Nuôi

Bài Giảng Công Nghệ 7 – Chọn Giống Vật Nuôi

 • Tác giả: baigiangdientu.org

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 2010

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 434 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài Giảng Công Nghệ 7 – Chọn Giống Vật Nuôi: Cễng Nghệ 7 Chủ Đề: Chọn Giống Vật Nuễi Vũng Tàu, 4/2020 Chủ Đề: Chọn Giống Vật

 • Link bài viết: https://baigiangdientu.org/bai-giang-cong-nghe-7-chon-giong-vat-nuoi-11038/

Giáo Trình Chọn Và Nhân Giống Vật Nuôi.

Giáo Trình Chọn Và Nhân Giống Vật Nuôi.

 • Tác giả: infolib.vnua.edu.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 86852

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 508 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn Và Nhân Giống Vật Nuôi Có Thể Hiểu Là Chọn Giống Vật Nuôi Và Nhân Giống Vật Nuôi. Chọn Giống Vật Nuôi Là Việc Phát Hiện Và Giữ Lại Những

 • Link bài viết: https://infolib.vnua.edu.vn/gioi-thieu-sach/giao-trinh-chon-va-nhan-giong-vat-nuoi.-41762

Thế Nào Là Chọn Giống Vật Nuôi? Nêu Ví Dụ? Kể Tên Các

Thế Nào Là Chọn Giống Vật Nuôi? Nêu Ví Dụ? Kể Tên Các

Chọn Nuôi Động Vật Nhỏ - Miao Lands

Chọn Nuôi Động Vật Nhỏ – Miao Lands

 • Tác giả: miaolands.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 59387

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 130 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chó Hay Mèo: Nuôi Giống Nào Nếu Chỉ Được Chọn Một? Trending Tags. Chọn Nuôi Chó Chọn Nuôi Động Vật Nhỏ

 • Link bài viết: https://miaolands.com/category/chon-nuoi-dong-vat-nho/

Giống Vật Nuôi - Lý Thuyết Môn Công Nghệ Lớp 7

Giống Vật Nuôi – Lý Thuyết Môn Công Nghệ Lớp 7

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 99727

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 602 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: A. Giống Vật Nuôi Là Nhóm Vật Nuôi Gồm Nhiều Cá Thể Vật Nuôi Có Chung Nguồn Gốc, Ổn Định Về Tính Di Truyền Do Con Người Tạo Ra. Các Cá Thể Trong Cùng

 • Link bài viết: https://vndoc.com/giong-vat-nuoi-187116