Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID 0

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samatha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samatha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện về nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam giữa bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Dương Giang (TTXVN)