Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston 0

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khách sạn Omni Parker House – nơi Bác Hồ từng làm việc từ năm 1911-1913. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khách sạn Omni Parker House – nơi Bác Hồ từng làm việc từ năm 1911-1913. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston 4

Thủ tướng thăm khách sạn Omni Parker House. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng làm việc từ năm 1911-1913. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khách sạn Omni Parker House – nơi Bác Hồ từng làm việc từ năm 1911-1913. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc ở Boston 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính viết cảm tưởng sau khi thăm khách sạn Omni Parker House – nơi Bác Hồ từng làm việc từ năm 1911-1913. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)