Thí sinh F0 được dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh F0 được dự thi tốt nghiệp THPT 0

Thí sinh là F0 năm nay sẽ được dự thi tốt nghiệp THPT

Cũng như năm ngoái, thí sinh mắc COVID-19 (F0) được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, có điểm mới là năm nay các em thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng dự thi sẽ được thi với điều kiện phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch và được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng.

Ngoài ra, thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, Hội đồng thi cũng bố trí cho các em thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch. Trường hợp bố trí phòng thi riêng gặp khó khăn, Hội đồng thi tổ chức test nhanh cho thí sinh vào trước ngày thi (6/7).

Nếu kết quả test nhanh âm tính, thí sinh được dự thi cùng các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch. Thí sinh có kết quả test nhanh dương tính được Hội đồng thi bố trí thi cùng thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng.

Thí sinh thuộc diện F1 được tham gia kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Kỳ thi năm nay được tổ chức từ ngày 7-8/7 tới với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Hà Linh