Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 0

Ngày 15/7, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 của 3 phương thức xét tuyển: Học bạ THPT, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng theo đề án riêng.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ:

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 3Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 7

Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp.HCM tổ chức:

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 9Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 10

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển thẳng theo đề án riêng:

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 12Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 13

Ngày 14/7, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp.HCM tổ chức năm 2022.

Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp.HCM tổ chức:

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 17

Tương tự Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM cũng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM. Ngành học có điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế, ngành thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Anh.

Điểm chuẩn các ngành xét theo phương thức điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM:

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 20

Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM cũng công bố kết quả xét tuyển theo phương thức tổng hợp (ưu tiên xét tuyển và xét học bạ). Điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức tổng hợp là 109 điểm với chương trình ĐH chính quy chất lượng cao và Chương trình ĐH chính quy quốc tế song bằng.

Thêm 3 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 22

Điểm theo phương thức tổng hợp vào hai hệ đào tạo của ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Quốc Tiệp (t/h)