Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 0

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Mexico City, Mexico ngày 13/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 2

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Jerusalem. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 7

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 9

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Hồ Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 11

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Consuegra, Tây Ban Nha. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 13

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Giza, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 16

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 18

Siêu trăng được chiêm ngưỡng từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 20

Siêu trăng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 23

Hình ảnh siêu trăng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 25

Người dân Thủ đô chụp ảnh siêu trăng.

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 27

Siêu trăng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thế giới chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng sáng nhất năm 2022 29

Siêu trăng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)