Tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Lào

Ngày 14/7 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu thanh niên hai nước đã tiến hành Hội đàm cấp cao và ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, trong giai đoạn 2022 – 2027, hai bên thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục. Cụ thể là: Tăng cường phổ biến, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam cho nhân dân và thanh thiếu nhi hai nước, nhất là trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022 và dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước; tích cực, chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, giáo dục thanh niên; trong tổ chức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hai nước.

Tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào 2

Hội đàm cấp cao đoàn đại biểu thanh niên hai nước

Tuyên truyền rộng rãi trong thanh thiếu nhi hai nước về tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn với cách mạng Lào; về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, giữa tuổi trẻ Việt Nam và Lào dưới nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị, hội thảo, buổi thông tin chuyên đề, cuộc thi…hoặc lồng ghép vào các chương trình giao lưu thanh niên hai nước.

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của hai Đảng, hai Nhà nước cho thanh thiếu nhi; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình hai nước; Tổ chức thường niên các hội thảo, hội nghị lý luận về tư tưởng của lãnh đạo hai nước và công tác thanh vận; Tăng cường hợp tác về công tác báo chí, xuất bản. Hằng năm, các đơn vị báo chí xuất bản của Trung ương Đoàn xuất bản các ấn phẩm bằng tiếng Lào gửi tặng thanh thiếu nhi Lào nhằm tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước cho thanh thiếu nhi Lào.

Cùng với đó, hai bên thống nhất thúc đẩy quy mô, chất lượng các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn. Luân phiên trao đổi đoàn cấp cao Trung ương Đoàn thăm nước đối tác; cử các đoàn tham dự những hoạt động chính trị quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước; đẩy mạnh các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ Đoàn Thanh niên các cấp của hai nước.

Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị, gặp gỡ hữu nghị với các đối tượng thanh thiếu nhi khác nhau như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước, Trại hè thiếu nhi hai nước, Giao lưu Doanh nhân trẻ hai nước… Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác dành cho thiếu nhi hai nước; Thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu với các nội dung được thanh thiếu nhi hai nước quan tâm như: chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên của mỗi nước, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, kỹ năng thời đại 4.0 cho thanh niên, thanh niên với phát triển kinh tế – xã hội, nông thôn mới, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, du lịch sinh thái…;

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả giữa các địa phương kết nghĩa, đặc biệt là các địa phương giáp biên của hai bên. Khuyến khích và tạo điều kiện để các tỉnh/thành đoàn, các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn hai nước tăng cường quan hệ hợp tác trực tiếp, trao đổi các đoàn nghiên cứu, tập huấn nghiệp vụ và đào tạo ngôn ngữ, trao đổi mô hình hoạt động, kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan, du lịch thanh thiếu nhi; Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu, kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên các địa phương có chung biên giới; Hỗ trợ xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên, lưu học sinh Lào, Việt Nam đang làm việc, học tập tại các địa phương của hai nước; Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện của Việt Nam tham gia hoạt động tình nguyện tại Lào, các đội thanh niên tình nguyện của Lào tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam; Khuyến khích, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn tổ chức các lớp học tiếng Việt cho cán bộ Lào và tiếng Lào cho cán bộ Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào 9

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Monxay Laomuasong, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027

Đồng thời, đẩy mạnh việc ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác song phương và đa phương. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các lớp học, bồi dưỡng kiến thức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhằm mời cán bộ Đoàn các cấp của Lào sang học tập, trao đổi kinh nghiệm; hai Bên tích cực, chủ động trao đổi thông tin về tình hình thanh thiếu nhi hai nước và các hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước; chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của mỗi nước.

Hai bên phối hợp triển khai Đề án Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2020 – 2025; hoàn thành xây dựng và chuyển giao sử dụng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào – Việt Nam cho Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào theo nội dung thỏa thuận đã ký kết; hỗ trợ phía Lào công tác đào tạo đội ngũ giảng viên, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo.

Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa xã hội của Việt Nam và Lào cho lưu học sinh tại mỗi nước. Ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Cán sự Đoàn, Hội Lưu học sinh của nước này ở nước kia; ủng hộ lẫn nhau trong việc triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên trong các cơ chế đa phương, tiểu vùng mà hai nước là thành viên chính thức như ASEAN, Liên hợp quốc, Cơ chế hợp tác Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam, Cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê-kông, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới…

*Cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và tặng 1.000 đô la cho Ban cán sự đoàn tại Lào.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Lào trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi Đảng, Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước đang tích cực tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và đoàn kết Việt Nam – Lào. Đặc biệt, ngày 18/7 tới, hai nước sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể chào mừng Năm Đoàn kết Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam tại Lào và Việt Nam.

“Đây là cơ hội quý báu cho tuổi trẻ hai nước chúng ta được ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình chí nghĩa, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước ngày nay; từ đó, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Bảo Chi