Sức khỏe - Y tế

Popular

Most Recent

Most Recent

Mảnh xương ống bị bỏ quên trong phổi suốt 20 năm

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân là người đàn ông 50...

Most Recent