Sức khỏe - Y tế

Popular

Most Recent

Most Recent

BA.5 có khả năng kháng vắc xin COVID-19 gấp 4 lần biến thể khác

Theo Bộ Y tế, tình hình Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia châu Âu liên quan đến biến thể...

Most Recent