Sáng 17/7, thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân 2022

Sáng 17/7, thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân 2022 0

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. Ảnh: Trung Nguyên.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường công an nhân dân. Kết quả bài thi đánh giá này chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Năm 2022, các trường công an nhân dân được xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp THPT.

Nhằm hỗ trợ thí sinh, tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi, các học viện, các trường công an nhân dân đã sắp xếp, bố trí tối đa số phòng ở nội trú để tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho thí sinh và thân nhân trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Về kết cấu, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy công an nhân dân năm 2022 của Bộ Công an gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút (trong 1 buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút.

Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển:

CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán).

CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn).

CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán).

CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

LV/Báo Tin tức