Quy trình bầu tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh hôm qua (15/7) đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo Nghị định 08/2016NĐ-CP của Chính phủ về quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, việc bãi nhiệm chủ tịch UBND cấp tỉnh được HĐND cùng cấp quyết định và phê chuẩn bởi Thủ tướng.

Trước hết, HĐND TP gửi văn bản xin ý kiến để Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về việc bầu Chủ tịch UBND Hà Nội. Sau khi có ý kiến bằng văn bản từ Bộ Nội vụ, Chủ tịch HĐND TP giới thiệu để hội đồng bầu tân Chủ tịch UBND TP.

Quy trình bầu tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh 3

Ông Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.

Chủ tịch UBND TP trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành. Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu tán thành, việc bầu lại hay không do chủ tọa kỳ họp xin ý kiến hội đồng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày HĐND TP bầu Chủ tịch UBND, thường trực HĐND sẽ gửi hồ sơ kết quả cho Bộ Nội vụ thẩm định, xem xét trình Thủ tướng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND TP, Thủ tướng sẽ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.

Trường hợp không phê chuẩn, Thủ tướng trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND cấp dưới tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Trong lễ công bố và trao quyết định chiều 15/7, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhận định, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương nhiều khóa, kinh qua các vị trí ở địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với kinh nghiệm công tác phong phú, sự am hiểu các lĩnh vực và nhiều năm sống ở Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng ông Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo toàn thành phố đoàn kết, ủng hộ tân Phó bí thư Thành ủy sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới; và tập trung lãnh đạo việc bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh đạt kết quả cao nhất.