Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 0

Ngày 15/7, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 2

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An, ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 4

Quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể: Từ 9/1991 – 3/1999 : Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 6

Từ 4/1999 – 12/2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 8

Từ 1/2006 – 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 10

Từ 9/2008 – 10/2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 12

Từ 11/2010 – 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 14

Từ 5/2011 – 5/2012 : Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 16

Từ 6/2012 – 2/2015 : Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 18

Từ 10/2015 – 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 20

Từ 7/2016 – 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 22

Từ 12/2017 – 12/2018 : Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 24

Từ 12/2018 – 8/2020 : Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 26

Từ 8/2020 – 4/2021: Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 28

Từ 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 30

Từ 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 32

Tháng 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử ĐBQH khóa XV.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh 34

Tháng 7/2021: Tại kỳ họp 1, Quốc hội khóa XV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm video: Quốc hội bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. (Nguồn: VTV 4).

Gia Đạt