Phú Thọ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Phú Thọ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng 0

Cán bộ Kiểm lâm Thành phố Việt Trì đi kiểm tra rừng

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, thời gian tới tình trạng nắng nóng và khô hạn sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nguy cơ cháy rừng cao.

Toàn tỉnh hiện có 171.606 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, rừng đặc dụng gần 16.000 ha, rừng sản xuất 123.638 ha, rừng phòng hộ gần 32.000 ha. Diện tích rừng tập trung nhiều tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng.

Tại một số địa phương chủ yếu là rừng trồng thuần với những loại cây có nhiều tinh dầu như keo, bạch đàn, khi gặp thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao rất dễ bén lửa trong khi thực bì dưới tán rừng dày cũng làm gia tăng vật liệu gây cháy.

Trước diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, trong thời gian tới có thể nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị chủ rừng cùng chính quyền các huyện, xã tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án PCCCR, bảo vệ tốt các diện tích rừng trên địa bàn và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất khi có cháy rừng xảy ra, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo môi trường sinh thái đi đôi với phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững.

Ông Trần Ngọc Cường – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai nhiều phương án trong PCCCR, đặc biệt là phương án “4 tại chỗ”, trong đó, lực lượng và phương tiện luôn được chuẩn bị sẵn sàng.

Hạt Kiểm lâm các địa phương có rừng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCCR, bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR, bảo vệ rừng; phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tập thể, cá nhân nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng trên địa bàn quản lý. Nhờ đó, các vụ cháy rừng và vi phạm pháp luật về lâm nghiệp ngày càng giảm cả về số vụ và diện tích thiệt hại.

Bên cạnh đó, lực lượng Kiểm lâm cơ động thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các huyện, xã triển khai các biện pháp PCCCR; tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng nhằm tạo thêm công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, từ đó người dân có trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR tốt hơn.

Ngọc Tuyết