Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 0

Vận động viên Phạm Tiến Sản thực hiện phần thi chạy cuối cùng với cự ly 5km. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 2

Niềm vui chiến thắng của vận động viên Phạm Tiến Sản sau khi về đích. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 7

2 vận động viên của Philippines thực hiện phần thi chạy cuối cùng với cự ly 5km. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 9

Các vận động viên kết thúc phần thi chạy đầu tiên để chuyển sang phần thi đạp xe với cự ly 40km. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 11

Các vận động viên kết thúc phần thi chạy đầu tiên để chuyển sang phần thi đạp xe với cự ly 40km. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 13

Hai vận động viên của Singapore chạy kèm nhau để giữ sức. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 16

Các vận động viên thực hiện môn chạy đầu tiên với cự ly 10km. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 18

Vận động viên Phạm Tiến Sản của Việt Nam kết thúc phần thi chạy đầu tiên để chuyển sang phần thi đạp xe. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 20

Ở vòng chạy cuối, vận động viên Phạm Tiến Sản của Việt Nam đã vươn lên dẫn trước vận động viên Ferbriade Rudi của Indonesia và giành vị trí số 1. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Phạm Tiến Sản giành HCV Duathlon lịch sử cho Việt Nam tại SEA Games 31 22

Ở vòng chạy cuối, vận động viên Phạm Tiến Sản của Việt Nam đã vươn lên dẫn trước vận động viên Ferbriade Rudi của Indonesia và giành vị trí số 1. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)