Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh 0

Ông Nguyễn Quốc Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ các quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, phân công bà Đào Hồng Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có quyết định trên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công ông Nguyễn Quốc Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ ngày 15/7/2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Quốc Chung sinh năm 1965, là tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, ông Chung từng là Chủ tịch UBND và Bí thư Thị ủy Từ Sơn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bảo An