Nghỉ bệnh dài ngày không phải đóng BHYT?

Công ty chúng tôi có một nhân viên bị bệnh ung thư nghỉ chữa bệnh dài ngày.

Cho tôi hỏi, trong thời gian người lao động (NLĐ) bị ốm đau thì NLĐ và người sử dụng lao động có phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) không?

Nếu không phải thì việc trừ lại tiền BHYT đối với NLĐ phải nghỉ ốm dài ngày sẽ được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ mail nguyenngoc…@gmail.com

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 24/2021/TT-BYT) hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT. Trong thời gian nghỉ ốm không đóng BHYT nhưng NLĐ vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Theo đó, sau khi hồ sơ nghỉ ốm hưởng chế độ do người sử dụng lao động nộp được duyệt, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giảm thu số tiền BHYT đã thu theo quy định.

Như vậy, đối với NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46 hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT.

Khi đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ cho NLĐ và hồ sơ được duyệt thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giảm thu số tiền BHYT của NLĐ.

VÕ HÀ