Ngày mai (15/7), Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 14/7, Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, thời gian vào 15h ngày 15/7.

Ngày mai (15/7), Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ 1

Liên quan đến công tác nhân sự của TP Hà Nội, ngày 7/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 6 và biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Thành ủy Hà Nội sau đó đã có thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự và UBND TP Hà Nội. Theo đó, để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thống nhất phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng ủy UBND TP và UBND TP Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

PV