Lộ diện những công ty trúng thầu dự án giao thông hơn 643 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Lộ diện những công ty trúng thầu dự án giao thông hơn 643 tỷ đồng ở Đà Nẵng 0

Tuyến đường ĐT 601. Ảnh: Nhuệ Lộc

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tuyến đường ĐT 601 đi qua địa bàn huyện Hòa Vang gồm 3 xã: Hòa Sơn, Hòa Liên và điểm cuối là xã Hòa Bắc, tiếp giáp với huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế). Chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQL).

Để xây dựng tuyến đường, chủ đầu tư dự án đã chia dự án thành 4 gói thầu.

Theo đó, gói thầu đầu tiên do liên danh Công ty Cổ phần Lê Vũ – Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng thi công; gói thứ 2 do Công ty TNHH MTV 17 thi công; liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại số 126 – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng – Công ty Cổ phần xây dựng công trình thủy Hà Nội – Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545 là nhà thầu thi công gói thứ 3; gói thứ 4 do liên danh Công ty cổ phần Thắng Đạt – Công ty TNHH Một thành viên 17 – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh thi công.

Cụ thể, gói thầu thứ 1 là thi công hạng mục giao thông, thoát nước đoạn Km5+096.35 – Km 10+290.04, thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601. Công trình này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thông báo mở thầu vào ngày 19/11/2019 và đóng thầu vào ngày 12/12/2019.

Kết quả mời thầu cho thầu Liên danh Công ty Cổ phần Lê Vũ và Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng đã đấu trúng với giá 76 tỷ đồng với thời gian thi công gói thầu là 450 Ngày.

Gói thầu tiếp theo là thi công hạng mục Giao thông, thoát nước đoạn Km10+290,04 – Km20+005,3, thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601. Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng mở thầu vào ngày 16/01/2020 và đóng thầu vào ngày 12/02/2020.

Công trình đấu thầu theo hình thức qua mạng với giá hơn 75 tỷ đồng. Sau khi đóng thầu, ngày 12/5/2020, Công ty TNHH MTV 17 đã đầu trúng gói thầu này với thời 440 ngày. Thời gian thực hiện được bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

Ngày 23/3/2020, liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại số 126; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng; Công ty Cổ phần xây dựng công trình thủy Hà Nội và Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545 đã trúng Gói thầu thi công hạng mục giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh đoạn Km 0 – Km 5+096.35, thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601.

Theo đó, liên danh này đã trúng gói thầu với giá gần 171 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng mời thầu. Thời gian thi công gói thầu là 485 ngày.

Cuối cùng, ngày 4/2/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã mời gói thầu Thi công hạng mục Giao thông, thoát nước đoạn Km20+005,3 – Km35+681, thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601.

Sau đó vào ngày 12/2/2020, Ban này đã đóng thầu. Kết quả đấu thầu cho thấy liên danh Công ty cổ phần Thắng Đạt; Công ty TNHH Một thành viên 17 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh đã trúng gói thầu có trị giá 118 tỷ đồng. Thời gian thi công gói thầu là 450 ngày.

Nhuệ Lộc