Hơn một nửa doanh nghiệp điện tử thiếu lao động có kỹ năng

Đó là những thông tin từ diễn đàn “Việc làm thỏa đáng và tương lai của chuỗi cung ứng điện tử tại Việt Nam” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa tổ chức.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng một trong những khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp (DN) điện tử tại Việt Nam đang phải đối mặt là biến động về lao động, trong đó có sự suy giảm và thiếu hụt lao động, việc thu hút người lao động trở lại làm việc, tạo ra việc làm thỏa đáng đang là một bài toán khó.

Hơn một nửa doanh nghiệp điện tử thiếu lao động có kỹ năng 2

Tình trạng thiếu lao động có kỹ năng là một thách thức với các doanh nghiệp điện tử

Khảo sát mới nhất do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của ILO cho thấy khoảng 60% DN lĩnh vực điện tử cho biết tình trạng thiếu lao động có kỹ năng là một thách thức từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Khoảng 50% DN coi kỹ năng chuyên môn của đội ngũ giám sát và quản lý là một thách thức lớn trong tuyển dụng. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm lực lượng lao động gắn bó, năng suất ổn định và sự phát triển bền vững của các DN sản xuất cần phải được xem là ưu tiên hàng đầu.

Tin-ảnh: G.Nam