Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 0

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 6

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 8

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 10

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang 12

Đại diện một số bộ, ngành tham dự buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)