Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022, Hội thi ẩm thực “Hương sắc Hậu Giang” lần thứ II đã diễn ra.

Tại đây, 218 món ăn chế biến từ 2 loại đặc sản của Hậu Giang là cá thác lác và khóm Cầu Đúc đã được giới thiệu. Những món ăn hấp dẫn này đã được các nghệ nhân trình bày rất ấn tượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận dành cho sự kiện chế biến, công diễn các món ăn từ cá thác lác và khóm nhiều nhất Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh hấp dẫn, đặc sắc từ 218 món ăn được chế biến từ cá thác lác và khóm Cầu Đúc:

Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 7Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 8Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 9Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 10Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 11Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 12Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 13Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 15Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 16Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 17Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 18Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 19Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 20Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 21Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 23Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 24Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 25Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 26Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 27Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 28Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 29Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 30Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 31Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 32Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 33Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 34Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 35Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 36Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 37Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 38Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 39Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 40Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 41Hấp dẫn 218 món ăn được chế biến từ 2 đặc sản ở Hậu Giang 42

TÂM QUÂN. Ảnh: DUY TÂN