Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.700 tỷ đồng tiền thuế

Đây là thông tin được Tổng cục Thuế nêu tại Hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, số thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số, hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu đạt 760 tỷ đồng.

Từ năm 2018 tính đến 29/6/2022, số thu lũy kế đạt 5.432 tỷ đồng, tốc độ thu bình quân đạt 130%, số thu trung bình đạt khoảng 1.200 tỷ đồng/năm. Một số nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay có số thu lớn gồm Facebook (2.071 tỷ đồng), Google (2.034 tỷ đồng), Microsoft (692 tỷ đồng).

Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.700 tỷ đồng tiền thuế 3

Facebook mới đây tuyên bố thu 5% phí quảng cáo tại Việt Nam để đóng thuế. Ảnh: BI.

Sau khi công bố, triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vào ngày 21/3, Tổng cục Thuế ghi nhận đã có 23 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước với tổng số thuế khoảng 2,4 triệu USD.

Tại kỳ kê khai quý I, Microsoft đã nộp 0,5 triệu USD, Tiktok nộp 34,5 tỷ đồng, Netflix nộp 7,8 tỷ đồng trong khi Facebook sẽ nộp thuế trên toàn bộ doanh thu (từ tổ chức và cá nhân) vào quý II.

Đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, kinh doanh TMĐT, cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu khoảng 220 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Lũy kế truy thu từ năm 2018 đến hết tháng 5/2022 đạt 782 tỷ đồng.

Một số cơ quan có số thu dẫn đầu cả nước là Cục Thuế Hà Nội (358 tỷ đồng), Cục Thuế TP.HCM (146 tỷ đồng), Cục Thuế Đà Nẵng (67 tỷ đồng).

Đối với hoạt động TMĐT, Tổng cục Thuế cho biết sẽ dần hoàn thiện quy định pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm của sàn TMĐT trong công tác khai thuế, nộp thuế thay người bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến cũng như cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Minh Khánh