Dừng hoạt động hàng loạt sàn môi giới bất động sản ở Móng Cái

13 văn phòng giao dịch bất động sản bị tạm dừng hoạt động là do các văn phòng này chưa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành, vi phạm khoản 4, điều 67, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Dừng hoạt động hàng loạt sàn môi giới bất động sản ở Móng Cái 1

UBND TP. Móng Cái ra văn bản tạm dừng hoạt động của 13 văn phòng môi giới bất động sản.

Cùng với đó, UBND TP. Móng Cái cũng giao các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các đơn vị treo biển quảng cáo không đúng quy định, hoàn thành ngay trong tháng 7; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp quảng cáo sai quy định, đặc biệt là quảng cáo kinh doanh bất động sản, bao gồm cả đăng tải trên internet.

Chính quyền TP. Móng Cái cũng chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát các hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản nhằm đảm bảo an ninh trật tự, thu đúng, thu đủ các loại thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản./.

PV/VOV-Đông Bắc