Đào tạo - Thi cử

Popular

Most Recent

Most Recent

Gần 9.000 học sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Sau 7 năm không tổ chức thi để tuyển sinh, năm nay, các học viện, trường CAND đã tổ chức kỳ thi đánh giá...

Most Recent