Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1)

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 0

1. Graham Arnold (Australia) tỉ lệ thắng 56,7%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 2

2. Dragan Skočić (Iran) tỉ lệ thắng 83%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 7

3. Hajime Moriyasu (Nhật Bản) tỉ lệ thắng 69%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 9

4. Felix Sanchez Bas (Qatar) tỉ lệ thắng 52%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 11

5. Herve Renard (Saudi Arabia) tỉ lệ thắng 60%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 13

6. Paulo Bento (Hàn Quốc) tỉ lệ thắng 65%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 16

7. Rigobert Song (Cameroon) tỉ lệ thắng 67%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 18

8. Otto Addo (Ghana) tỉ lệ thắng 33%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 20

9. Vahid Halilhodžić (Morocco) tỉ lệ thắng 67%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 23

10. Aliou Cissé (Senegal) tỉ lệ thắng 65%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 25

11. Jalel Kadri (Tunisia) tỉ lệ thắng 67%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 27

12. John Herdman (Canada) tỉ lệ thắng 69%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 29

13. Luis Fernando Súarez (Costa Rica) tỉ lệ thắng 54,5%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 31

14. Gerardo Martino (Mexico) tỉ lệ thắng 67%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 33

15. Lionel Scaloni (Argentina) tỉ lệ thắng 66%.

Danh sách các huấn luyện viên ở VCK World Cup 2022 (P1) 35

16. Tite (Brazil) tỉ lệ thắng 75%. Mời quý vị xem tiếp phần 2 tại ĐÂY./.

Yến Hoàng/VOV.VN Theo GOAL