Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 0

Có những ngày bước chân ra đường thôi cũng khó khăn.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 2

Đến cả quạt trần cũng “đình công”.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 7

Với sức tan chảy thế này chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi là cầu thang sẽ thành “cầu tuột”.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 9

Khi nhà bạn không có điều kiện để xây hồ bơi, sao phải “xoắn”!

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 11

Thùng rác dạo này hơi ít việc, hãy khiến nó trở nên hữu dụng hơn trong mùa hè này đi.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 13

Ý tưởng thì hay đấy, nhưng quên bật quạt kìa anh bạn ơi.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 16

Quan trọng là phải biết thích nghi

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 18

Thời trang ở London đôi lúc nhìn nó cũng lạ lắm.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 20

Mê thể thao thì có đấy, nhưng nắng nóng quá thì không chịu được.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 23

Cho uống ké một miếng với.

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 25

“Đi chỗ khác đi hooman, chỗ này bây giờ thành phòng của ta rồi!”

Cười mệt với muôn tình huống khó đỡ trong những ngày nắng nóng kỷ lục khắp nơi 27

Nóng quá thì mình ngâm mình tí cho mát thôi.