Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp thăm chính thức Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp thăm chính thức Hungary 0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến 28/6.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26 đến 28/6.

AN VY