Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công

Cùng dự có Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 9

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 11

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 13

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công 15

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Doãn Tấn ( TTXVN)