Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và dâng hoa, thắp hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

>> Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 9Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 10Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 12

DƯƠNG QUANG