Chính thức thành lập Hội đồng cố vấn vành đai 3 TP.HCM

Ngày 14-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.

Tổ cố vấn có hai nhóm chuyên gia là kỹ thuật và mảng pháp lý, đấu thầu, hợp đồng. Bên cạnh đó còn có Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng cố vấn dự án.

Chính thức thành lập Hội đồng cố vấn vành đai 3 TP.HCM 2

Sơ đồ tuyến vành đai 3 TP.HCM. Đồ họa: HỒ TRANG

Hội đồng cố vấn có nhiệm vụ tham gia góp ý định hướng về cơ chế, chính sách và các nội dung liên quan trong các lĩnh vực như kỹ thuật, vật liệu xây dựng, công nghệ, đấu thầu, quản lý chi phí, tổ chức thi công, tổ chức điều hành dự án, quản lý khai thác…

Hội đồng cố vấn còn tư vấn, phản biện, góp ý phương án, đề xuất giải pháp tối ưu và nhận diện các vướng mắc phát sinh, kịp thời tư vấn cho UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Từ đó, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan, hiệu quả đầu tư.

Các thành viên Hội đồng cố vấn có quyền trình bày và nêu ý kiến của mình khi có yêu cầu. Các ý kiến này sẽ là cơ sở giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án thành phần trên địa bàn TP quyết định các vấn đề quan trọng của dự án.

Bên cạnh đó, Hội đồng cố vấn cũng được cung cấp thông tin phản hồi về các ý kiến đã góp ý trong các buổi làm việc và các nội dung cần thiết khác theo kế hoạch của dự án để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ cố vấn của mình.

Tùy thuộc vào tính chất công việc, các thành viên Hội đồng cố vấn sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Tổ, tương ứng với các nhóm vấn đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy triển khai thực hiện dự án thành phần trên địa bàn TP.

Các thành viên của Hội đồng cố vấn có trách nhiệm gửi “Phiếu góp ý” cho Ban Chỉ huy thông qua Tổ Thư ký Hội đồng và Tổ Giúp việc.

Các nội dung và ý kiến thảo luận của các thành viên, ý kiến kết luận tại cuộc họp cùng các tài liệu liên quan phải được quản lý theo quy định, việc phát ngôn các vấn đề liên quan đến dự án phải được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy của TP.HCM…

ĐÀO TRANG