Chiều 15/7: Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Theo giấy mời số 345-GM/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 14/7, thành phần mời dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ có lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị liên quan của Kiểm toán Nhà nước; Các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Hà Nội sẽ có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện trực thuộc.

Chiều 15/7: Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ 2

Chiều 15/7: Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Liên quan đến công tác nhân sự của TP Hà Nội, tại Kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương xem xét, kết luận ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh.

Chiều 7/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó đã phân công ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

PV