Cần giải pháp mạnh để tăng hiệu quả xử lý các vụ việc bạo lực gia đình

Cần giải pháp mạnh để tăng hiệu quả xử lý các vụ việc bạo lực gia đình 0

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ chiều 31/5. Ảnh: QH

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Sau gần 15 năm thực hiện, Luật đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ người bị bạo lực gia đình, xử lý các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, nan giải ở Việt Nam. Vấn nạn bạo lực gia đình có xu hướng trầm trọng hơn, đa dạng hơn, phức tạp hơn đã và đang để lại những hậu quả thương tâm, đau xót cho nhiều gia đình, tạo ra những thiệt hại to lớn cho toàn xã hội. Nếu không được giải quyết kịp thời, bạo lực gia đình sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của gia đình, làm xói mòn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm suy yếu động lực phát triển và là rào cản đối với tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Do đó, cần thiết ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu nhất trí sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật nhằm thể chế quan điểm, chủ trương, chính sách về quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn và khắc phục những bất cập của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành.

Tuy nhiên, để khắc phục những khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cụ thể hóa một số nội dung trong dự thảo Luật cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Theo đại biểu Nguyễn Văn An (Thái Bình), dự thảo Luật quy định “Hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình là việc người tiến hành hòa giải hướng dẫn các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp để không làm phát sinh bạo lực gia đình hoặc chấm dứt bạo lực gia đình”.

Đại biểu cho rằng, dự thảo Luật chỉ quy định hướng dẫn là chưa đầy đủ, phổ quát hết các hình thức hòa giải trong thực tiễn; mặt khác, nếu theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, ngoài hướng dẫn ra còn có giúp đỡ. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung thêm các hình thức hòa giải khác như: giúp đỡ, giải thích, các biện pháp vận động, thuyết phục khác…

Đồng tình quan điểm trên, đại biểu Vương Quốc Thắng (Quảng Nam) cho hay, về lĩnh vực hòa giải trong bạo lực gia đình, dự thảo luật quy định chưa đầy đủ các hình thức hòa giải trên thực tiễn. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu kỹ và bổ sung thêm các hình thức hòa giải khác .

Ở khía cạnh khác, đại biểu Phan Đức Hiếu (Thái Bình) chỉ ra rằng, Tờ trình có nêu 90,4% phụ nữ bị bạo hành thể xác, hoặc tình dục nhưng không tìm kiếm sự giúp đỡ, như vậy là vụ việc không được đưa ra để xử lý. Đại biểu cho rằng đây là con số rất đáng quan ngại.

Theo đại biểu dự thảo Luật lần này phải tăng được hiệu quả xử lý các vụ việc bạo lực gia đình; cần có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu rõ, Tờ trình có thống kê số vụ việc bạo lực gia đình, nhưng không thống kê số vụ giải quyết hay không giải quyết, giải quyết có hiệu quả hay không hiệu quả? Do đó, đại biểu đề nghị cần làm rõ nội dung này.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng chỉ ra rằng, qua thực tiễn theo dõi, giám sát, tại địa bàn sinh sống của một số đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn giữ phong tục, tập quán lạc hậu, tình trạng tảo hôn và bạo lực gia đình tương đối phổ biến, một số hành vi bạo lực gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ cao hơn so với tỷ lệ chung trong cả nước. Do vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với các địa phương, khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Cũng tại phiên thảo luận Tổ chiều nay, các đại biểu còn tập trung cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua thảo luận, đa số ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương “thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân” với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và “thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở” được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng ; tiếp tục cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, … Bên cạnh đó, ý kiến đại biểu cũng cơ bản đồng tình với tên gọi cũng như bố cục, phạm vi và nhiều nội dung được quy định tại dự thảo Luật do Chính phủ trình.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo tính khả thi cao sau khi được thông qua, các đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các điều khoản trong dự thảo Luật để thống nhất trong việc quy định đối với các loại hình thực hiện dân chủ ở cơ sở; cân nhắc, sử dụng thống nhất một số thuật ngữ trong dự thảo Luật.

Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị bổ sung nội dung công khai thông tin phải đầy đủ; hình thức công khai phải thực chất, dễ tiếp cận; làm rõ thêm các quy định về hình thức kiểm tra, giám sát của người dân; nội dung kiểm tra, giám sát; hiệu lực của kiến nghị sau kiểm tra, giám sát và việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của người dân./.

Bích Liên