Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 0

Lu, khạp ngoài trời cũng là những vật chứa dễ phát sinh lăng quăng.

Để phòng chống sốt xuất huyết, quan trọng nhất là tìm và xử lý những vật chứa, khu vực đọng nước không để muỗi đẻ trứng làm phát sinh lăng quăng. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hãy để ý trong nhà và khu vực xung quanh nơi sinh sống để tìm và xử lý những vật gây đọng nước sau đây:

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 3

Máng uống nước của vật nuôi.

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 8

Xô đọng nước mưa ngoài trời.

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 10

Vỏ bánh xe

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 12

Những vật dụng khác cũng có thể phát sinh lăng quăng nếu để đọng nước.

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 15

Rác thải đồ hộp không được xử lý cũng làm phát sinh lăng quăng.

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 17

Lu, khạp dù đã úp nhưng có độ trũng vẫn có thể đọng nước phát sinh lăng quăng.

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 19

Nắp lu úp ngược gây đọng nước.

Cận cảnh nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết nhà nào cũng có 21

Một số hộ dân trữ nước mưa bằng lu, khạp để lâu ngày sẽ phát sinh lăng quăng.

Minh Trang