Campuchia hướng tới xóa bỏ mọi hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em

Trong thông điệp đưa ra ngày 31/5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu rõ, Campuchia đã trở thành một trong những nước ASEAN được lựa chọn để nghiên cứu khoa học về tình trạng bạo lực đối với trẻ em nhằm xác định mức độ và phạm vi cung cấp bằng chứng cụ thể về bạo lực đối với trẻ em, bao gồm cả thể chất, tinh thần và tình dục.

Campuchia hướng tới xóa bỏ mọi hình thức bạo lực, xâm hại trẻ em 1

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia đã đạt được nhiều kết quả to lớn đối với trẻ em Campuchia, bao gồm việc phê duyệt và triển khai Kế hoạch hành động phòng chống lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến 2021-2025, Hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia 2021-2025, Chính sách nuôi dạy con thông qua người thân và Hướng dẫn về Bảo vệ trẻ em trực tuyến.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định, Chính phủ Hoàng gia Campuchia có tầm nhìn rõ ràng trong việc đảm bảo trẻ em, gia đình và cộng đồng nhận được cuộc sống có chất lượng tốt hơn trong tương lai; đồng thời khuyến khích mọi tầng lớp người dân tích cực tham gia đầy đủ và bình đẳng vào minh bạch xã hội và thúc đẩy cơ hội phát triển trong mọi lĩnh vực, mọi cấp độ./.

Văn Đỗ, Phùng Kiên/VOV-Phnom Penh