Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho người làm báo

Ngày 14/7, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương và 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Gần 1.500 đại biểu thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và đơn vị liên quan tham dự trực tuyến.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho người làm báo 2

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chỉ rõ, bước sang năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã cụ thể hóa nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã có các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, kiểm tra tình hình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đại hội XIII xác định, trong những năm tới đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đó là: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

“Gần đây chúng ta dùng cụm từ “dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Đây không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành vấn đề thiết thực, thực chất trong đời sống xã hội”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng cho biết, để tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, có 3 nhiệm vụ đột phá đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thứ nhất, đó là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, cương lĩnh bằng những văn bản cụ thể để những chủ trương đó đi vào cuộc sống. Thứ hai, đó chính là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. Thứ ba là vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương mới, những quan điểm mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: xây dựng Đảng là mảng đề tài rộng, không dễ viết, yêu cầu cao, song hy vọng các cơ quan báo chí sẽ sâu sát với thực tiễn để có thêm nhiều bài viết hay, phong phú. Các tác phẩm cần đẩy mạnh “vừa xây, vừa chống”. Nhờ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng, và hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng năng lực, bản lĩnh, phẩm chất; góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho người làm báo 8

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia Giải báo chí viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng).

Năm 2022 là năm thứ hai tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước; lãnh đạo, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền của các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị, các học viên được các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Các nội dung chính tại Hội nghị gồm: Giới thiệu những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; Chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022 là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024” nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – Giải “Búa liềm Vàng” lần thứ VII năm 2022./.

Tin, ảnh: HN