Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022

Đáp án môn Toán:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 1

Đáp án môn Vật lí:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 3

Đáp án môn Hóa học:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 8

Đáp án môn Sinh học:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 10

Đáp án môn Lịch sử:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 12

Đáp án môn Địa lý:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 15

Đáp án môn Giáo dục công dân:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 17

Đáp án môn Tiếng Anh:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 19

Đáp án môn Tiếng Nga:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 21

Đáp án môn Tiếng Pháp:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 24

Đáp án môn Tiếng Trung Quốc:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 26

Đáp án môn Tiếng Đức:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 28

Đáp án môn Tiếng Nhật:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 30

Đáp án môn Tiếng Hàn:

Bộ Giáo dục công bố đáp án 14 môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 32

Thiên Nhi