Bình quân du khách đến các tỉnh chi tiêu bao nhiêu?

Bình quân du khách đến các tỉnh chi tiêu bao nhiêu? 0

Du khách mua hải sản tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Trong báo cáo 6 tháng, ngành du lịch cũng dẫn số lượt khách đến các địa phương và doanh thu. Cụ thể như: Hà Nội đón 8.610.000 lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 211.300 lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 8.400.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.200 nghìn tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 477.982 lượt khách quốc tế (tăng 100%), khách nội địa đạt 11.089.304 lượt khách (tăng 43,1%), tổng thu từ khách du lịch đạt 49.681 tỷ đồng (tăng 29,9%).

Ninh Bình đón 1.780.000 lượt khách (tăng 107,9%) trong đó khách nội địa đạt 1.760.000 lượt khách (tăng 105,9%), khách quốc tế đạt hơn 18.000 lượt (tăng 39,31%), tổng thu từ khách du lịch đạt 1.054 tỷ đồng (tăng 88,71%).

Khánh Hòa đón 1.046.268 lượt khách lưu trú (tăng 128,64%), trong đó khách quốc tế đạt 42.507 lượt khách (tăng 122,51%), khách nội địa đạt 1.003.761 lượt khách (tăng 128,7%), tổng thu từ du lịch đạt 5.550 tỷ đồng (tăng 209,44%)…

Bình Thuận đón 1.380.124 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 11.542 lượt khách, khách nội địa đạt 1.368.582 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 2.704 tỷ đồng.

Thanh Hóa đón 6.820.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 44.550 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 11.557 tỷ đồng.

Từ số lượng và doanh thu, có thể tính ra chi tiêu trung bình mỗi du khách, cụ thể trung bình mỗi khách đến Khánh Hòa chi tới 5,3 triệu đồng, đứng top đầu cả nước; còn TP Hồ Chí Minh gần 4,52 triệu đồng/khách; Hà Nội trung bình mỗi khách chi khoảng 2,93 triệu đồng; Bình Thuận khoảng 1,88 triệu đồng/khách; Thanh Hóa trung bình khoảng 1,7 triệu đồng/khách; Ninh Bình chỉ đạt khoảng 592.000 đồng/khách….

Chi tiêu bình quân của khách phần nào cho thấy phần nào về dịch vụ đi kèm, sản phẩm mua sắm, dịch vụ lưu trú….

XM/Báo Tin tức