Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 0

Hóa ra dừng đèn đỏ cũng phải xếp hàng?

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 2

“Người thành công” luôn có chỗ đứng riêng?

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 7

Phong cách dừng đèn đỏ mời gọi… trộm xe.

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 9

Nhìn thì bình thường nhưng có gì đó lạ lắm ở bức ảnh này

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 11

Chỉ những cô nàng “nấm lùn” mới hiểu.

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 13

Mặc áo mưa cũng phải thật phong cách.

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 16

Đường tớ xây, thích thì tớ nằm!?

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 18

Pha phối hợp khiến người đi đường 3 phần thót tim 7 phần phẫn nộ

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 20

Suýt nữa thì nghĩ rằng người ngoài hành tinh đã đặt chân lên trái đất.

Bi hài những pha dừng đèn đỏ lạ lùng khiến người đi đường không thể không nhìn 22

Xe “căng hải” trong truyền thuyết là đây ư?