Bắc Bộ giảm nhiệt, vùng núi có mưa dông về đêm

Bắc Bộ giảm nhiệt, vùng núi có mưa dông về đêm 0

HNMO