Bắc Bộ giảm nhiệt nhanh, từ chiều trời chuyển gió Đông Bắc kèm theo mưa lạnh

Bắc Bộ giảm nhiệt nhanh, từ chiều trời chuyển gió Đông Bắc kèm theo mưa lạnh 0

HNMO