Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ 100% học phí cho trẻ 5 tuổi và bậc THCS

Ngày 15-7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua 22 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ 100% học phí cho trẻ 5 tuổi và bậc THCS 1

HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS

Trong đó, trẻ 5 tuổi được hưởng từ năm học 2022- 2023 (ngày 1-9-2022) đến hết năm học 2023-2024; đối với học sinh THCS được hưởng từ năm học 2022- 2023 (từ 1-9-2022) đến hết năm học 2024-2025.

Để hỗ trợ học phí theo nghị quyết này, dự kiến ngân sách tỉnh chi để thực hiện cả giai đoạn 2022-2025 hơn 568 tỉ đồng; dự kiến kinh phí cho năm học 2022- 2023 là hơn 140 tỉ đồng.

Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi và học sinh THCS công lập được ngân sách cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục; trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh THCS ngoài công lập sẽ do UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chi trả.

Nguyên tắc hỗ trợ là đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Thời gian hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại các cơ sở giáo dục theo quy định, tối đa không quá 10 tháng/năm đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/1 năm đối với học sinh THCS.

Để chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh sau đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang thực hiện việc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương hỗ trợ học phí năm học 2022- 2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Nghị quyết này sẽ trình tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 9-2022.

Tin, ảnh: Ngọc Giang